Dieren, 27 augustus 2018 – De overheid doet steeds meer via internet en moedigt burgers aan om hier gebruik van te maken via hun DigiD. Het gebruiken van deze persoonlijke, digitale sleutel van de overheid is echter voor veel mensen een probleem. Daarom biedt de Bibliotheek Velp vanaf 18 september een vierdelige, gratis cursus Digisterker aan die je leert werken met de elektronische overheid.

Oefenen met DigiD

digisterker.jpgDe cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Je leert stapsgewijs ervaring opdoen met het werken met de elektronische overheid.

Aan bod komen onder meer: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken en vinden, inloggen op overheidswebsites van bijvoorbeeld de gemeente, het pensioenfonds, het UWV en de Belastingdienst. En je leert hoe je toeslagen aanvraagt of online een afspraak maakt. In een bijbehorend werkboek kun je de geboden informatie rustig nalezen en worden de voorbeelden stap-voor-stap uitgelegd.

Om te kunnen deelnemen aan de cursus moet je enige ervaring hebben met het werken met internet en kunnen omgaan met een toetsenbord en een muis. Meer informatie is beschikbaar op www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker en in de bibliotheek zelf. Van te voren aanmelden is noodzakelijk.

Het plein op de Prinses Amaliahoek autovrij. Dat is een van de wensen die door de inwoners genoemd is bij het opstellen van de structuurvisie De Steeg, mijn dorp van morgen. Bij wijze van proef willen we hier per 1 maart 2016 graag invulling aangeven.

Uitstraling en beschikbaarheid
In 2015 heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor De Steeg vastgesteld. Deze visie is in samenwerking met inwoners en Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard gemaakt en geeft een ontwikkelingsrichting voor het dorp naar 2030. Een van de maatregelen die hierin is genoemd, is de wens om het plein op de Prinses Amaliahoek een open uitstraling te geven en vrij beschikbaar te houden voor activiteiten. Deze wens en het parkeren van auto’s op het plein gaan daarin moeilijk samen en daarom gaan we het plein voor auto’s afsluiten.

Lees meer: Plein Prinses Amaliahoek autovrij

Dieren, 19 januari 2016 –Op woensdag 27 januari starten weer de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze 10 dagen zijn er allerlei activiteiten om het belang van voorlezen extra onder de aandacht te brengen. Verscheidene raadsleden in de gemeente Rheden doen hieraan mee door voor te lezen in voorschoolse instellingen.

Door zelf te komen voorlezen willen de raadsleden nog eens benadrukken dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Omdat ook de voorschoolse instellingen voorlezen hoog op de agenda hebben staan hebben zij zich aangemeld om een raadslid als voorlezer te ontvangen.

De Bibliotheek Veluwezoom heeft een match gemaakt tussen de instellingen en raadsleden:
Yola Hopmans gaat naar peuterspeelzaal de Schatkist in Velp. Marleen Bosschart bezoekt peuterspeelzaal Harlekijn in De Steeg en Kindercentrum Het Zandkasteel in Dieren.  Raadsvolger Peter Paul Geelen ten slotte leest voor aan de kinderen van kinderdagverblijf Poespas in Velp en Jij en Ik kinderopvang in Dieren.

De Bibliotheek Veluwezoom ondersteunt de voorschoolse instellingen bij het voorlezen, onder andere door het leveren van allerlei materialen en boeken. Zij zorgt er nu ook voor dat de raadsleden aan de slag kunnen met het Prentenboek van het Jaar ‘We hebben er een geitje bij’.

VIVA Rheden voert campagne voor de Week tegen de Eenzaamheid. Van donderdag 24 september tot en met zaterdag 3 oktober is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid.

Met de campagne-slogan ‘Wie nodig jij uit?’ draagt VIVA Rheden het onderwerp actief uit. Lokaal stimuleren we inwoners en maatschappelijke organisaties iets te doen voor mensen die zich eenzaam voelen. Dit kan soms op een hele eenvoudige wijze: bijvoorbeeld door iemand uit de buurt uit te nodigen voor een kop koffie of door uit te nodigen mee te gaan naar een activiteit.

 

Wij hopen dat er tijdens de Week tegen de Eenzaamheid zoveel mogelijk activiteiten plaatsvinden. Activiteiten waarbij mensen (jong en oud) elkaar gaan ontmoeten. De inzet is dat de activiteit duurzaam wordt, dus dat voor de deelnemers er na deze week ook nog een positief vervolg is. Dat ontmoetingen doorgaan – dat mensen zich blijvend minder eenzaam zullen voelen.  

 

Klik op het plaatje voor de flyer of meer info op www.viva-rheden.nl .

De buurtcoach zet in op de omslag van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid: kijken wat de burger wel kan (talenten), dit versterken en stimuleren dit talent in te zetten voor anderen. Naast dat de buurtcoach op zoek is naar bestaande buurtnetwerken start hij ook het proces om te komen tot nieuwe buurtnetwerken. Een buurtcoach biedt ondersteuning aan bewoners en organisaties om de buurt een stukje leefbaarder te maken. Hij ondersteunt en begeleidt vrijwilligers bij hun activiteiten en kan advies geven in zaken als publiciteit, activiteiten opzetten, fondsen werven en doorverwijzen.
De buurtcoach gaat actief op zoek naar talenten in de buurt die zich willen inzetten voor een leefbare en zelfredzame samenleving.

Heeft u ideeën of wensen en wilt u daar een rol in spelen, neem dan contact op met Jan.

 

Lees meer: Buurtcoach Viva Rheden