Notulen en Jaarverslagen

CONCEPT Notulen Algemene Jaarvergadering BG

CONCEPT Notulen Algemene Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard d.d. 5 april 2018.

Aanwezig:42
Afgemeld: 3

1. Opening
Edwin opent de vergadering en heet iedereen welkom. Tevens biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat de Boom & Stroom (B&S) niet op tijd is verschenen.

Hilde Brekelmans geeft aan dat het prettig zou zijn wanneer de verschijningsdata bekend zouden zijn. Nu was zij 2x te laat met de kopij. Edwin geeft aan dat hieraan wordt gewerkt. De
verschijningsdata staan wel vast maar er aanhouden is een probleem. Er wordt sinds kort gewerkt met een digitaal programma wat meer overzicht geeft.
Ook is het moeilijk afspraken maken met de drukker in Duitsland. Er is gekeken naar een andere drukker maar die zijn 3x zo duur en de B&S is nu al niet kostendekkend dus dat is geen
optie. Verder zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom bij de B&S.

 Concept notulen jaarvergadering 5 April 2018

Notulen jaarvergardering 2017

Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard
Datum: 6 april 2017
' t Parkhuis, De Steeg
Aanwezig: 42 mensen
1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur door Petra Wilting ( geopend).
2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2016
Opmerking van Henk Derks over RONA: het is niet rustig maar onrustig op het spoor, dat staat niet goed genotuleerd. Petra biedt excuses aan en we passen het aan in de notulen.
Vraag: Els Brandsen aan Frans van Elk over adverteren. Frans heeft reeds 1 adverteerder geworven en zit nog 1 in de pijplijn.
Opmerking Ria Kragt over punt 7.3 : het fietspad Dieren en fietspad Havikerwaard betreft twee verschillende trajecten, staat niet duidelijk geformuleerd.
Notulen jaarvergadering 2017

Lees meer: Notulen jaarvergardering 2017

Notulen alv 2014