BG Cafe

 • Jaarvergadering & BG Café: van, voor en door bewoners

  IEDEREEN WELKOM!

  Op donderdag 5 april is de algemene ledenvergadering van de BG, met aansluitend het BG Café. Het wordt weer een avond van, voor en door mensen uit De Steeg. We hopen dat u allemaal komt! De avond begint om 20.00 uur, in het Parkhuis.

  Centraal staat het verbinden
  Na de gebruikelijke onderdelen van de jaarvergadering – notulen, financieel jaarverslag – gaan we verder met het ‘verbinden’ van de inwoners van de Steeg. Hiervoor hebben we weer verschillende clubjes in de Steeg uitgenodigd om met u in gesprek te gaan over de activiteiten van het afgelopen jaar en over de komende activiteiten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Vertel het ons op deze avond.
  Verder wordt de Steegse Kei uitgereikt, de (aanmoediging ’s) Prijs voor de Steegse Kei die zich bovengemiddeld en belangeloos in zet voor de Steegse bewoners… Na een aantal voordrachten is er weer 1 persoon gekozen, die nog van niets weet, en die op deze avond deze prachtige wisseltrofee in ontvangst mag nemen!