Op dinsdag 1 en woensdag 2 december gaat Cobra boomadviseurs nader onderzoek doen bij een aantal bomen (beuken) in de Middachterallee in De Steeg.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat hier afgelopen jaar, ter hoogte van beide bushalten, twee beuken zijn omgewaaid. Medewerkers van Cobra gaan bij een aantal bomen een zogenaamde trekproef uitvoeren om te zien hoe stabiel de bomen zijn. Hiervoor wordt o.a. een hoogwerker gebruikt. Het verkeer kan enige hinder ondervinden.