Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard
Datum: 6 april 2017
' t Parkhuis, De Steeg
Aanwezig: 42 mensen
1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur door Petra Wilting ( geopend).
2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2016
Opmerking van Henk Derks over RONA: het is niet rustig maar onrustig op het spoor, dat staat niet goed genotuleerd. Petra biedt excuses aan en we passen het aan in de notulen.
Vraag: Els Brandsen aan Frans van Elk over adverteren. Frans heeft reeds 1 adverteerder geworven en zit nog 1 in de pijplijn.
Opmerking Ria Kragt over punt 7.3 : het fietspad Dieren en fietspad Havikerwaard betreft twee verschillende trajecten, staat niet duidelijk geformuleerd.
Notulen jaarvergadering 2017

2 Jaarverslag 2016
Opmerking Jop: hoe is het met het Jop, wordt er veel gebruik van gemaakt? Petra: nee helaas, jammer dat de totstandkoming het zo lang geduurd heeft. Nu zijn de jongeren voor wie het bedoeld was ondertussen vertrokken. Dus wachten op een nieuwe lichting jongeren die het willen
gebruiken.
Amaliaplein: wat vinden we van de aangepaste situatie,vraagt Petra. Uit rondvraag blijkt dat parkeren voor de meeste mensen niet zo het probleem is. Maar het is zo ontzettend vies steeds, moet beter schoon gehouden worden. Buurtbewoners zijn reeds in gesprek met gemeente
hierover. Frans van Elk ; De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud en schoonhouden. Ze doen het alleen niet. Is niet conform afspraak als destijds gemaakt met oplevering Amaliaplein.
Punt voor BG richting gemeente.
Parkeerdruk is wel verplaatst. Dat valt diverse buurtbewoners ( Brantsenpark ) op. Ook de afspraken destijds gemaakt met kloosterbewoners zijn hierop van invloed ( parkeren op eigen terrein).
Notulen sneller publiceren. De notulen staan bij voorkeur binnen 2 a 3 weken op indesteeg.nl
Maxx oudersoos: Marise verteld. vaste en leuke groep van 15 mensen. Leuke activiteiten. De groep kan op zich nog wel wat groeien. Iedereen is enthousiast. Kost 2.50 per keer. Ds als er belangstelling is, zegt het voort.

Jaap over financieel jaarverslag.
Weinig bijzonderheden. Contributie is enorm toegenomen als gevolg van machtigingen , dat is een goede actie geweest.
Advertentie opbrengsten in 2016 zijn afwijkend omdat er in 2016 de teveel geinde advertentie inkomsten uit 2015 is gecompenseerd.
Extra kosten van de BG in 2016 zijn als gevolg van de dorpsmaaltijd die rtijdens de Giro is aangeboden agv 50 jarig bestaan van de BG
Vraag is om de inkomsten van de BG in de toekomst iets meer te specificeren, nu is het onduidelijk voor de lezer en dus lastig te controleren De vorderingen betreft de advertenties die niet betaald zijn.

Vraag: hoeveel mensen betalend lid. Jaap zoekt het uit en zet hierover een mooi stukje in boom en stroom
Arie den Bakker en Frans van Elk hebben de boeken gecontroleerd en verlenen ‘decharge ‘ aan penningmeester en BG bestuur.
Frans blijft aan, het nieuwe kascommissie lid is Hein van Haagen. Met dank aan Arie voor de afgelopen jaren.
Stijn Hermans over buurt app.
In overleg met de gemeente een plan de campagne gemaakt, via de gemeente een brief huis en huis verstuurd. Ondertussen meer dan honderd leden. Een groot succes. En al een redelijke dekking. Mag maximaal 256 leden worden. Dus er is nog ruimte voor groei. Uit reacties in de zaal
blijkt de brief niet overal bezorgd te zijn. Stijn gaat hier achteraan bij de gemeente
Vraag uit zaal: Heeft de app al effect? Gisteren een eerste reactie. Over een loslopend paard. Is gelukkig goed afgelopen
Oranjevereniging.
Ria Kragt verteld over 10 jaar oranje vereniging. Toen alleen oud Hollandse spelen.
Nu weer uitgebreid: sjoelen, kinderbijslag. Volleybal, De Steeg got’s talent. Avond met DJ
Aankomend feest heeft als thema rock en roll. Fewst vind weer plaats in de gymzaal
We zoeken nog wel een voorzitter, belangstellende kunnen zich melden
Vragen over Oranje vereniging
Marise: Is er een kans op vogelschieten terug komt.
Antwoord: Is lastig, met vergunningen.
Vogelschieten kost 1300 euro.
Huidig organiseerkracht en budget maakt dit niet mogelijk,
Een band is dan interessanter om mensen te krijgen
Nu komen er ongeveer 60 mensen opaf als het er veel meer worden kunnen we groeien
Iedereen wordt uitgenodigd met ideeën te komen. Enquete die uitgezet is was hierop gericht. Hier zijn wel reacties opgekomen maar niet heel veel. Zeepkisten race was een veel genoemde tip.
Boecop
Monique Mulders van de huiskamer geeft een presentatie. Over wat er allemaal gebeurd is en kan en mag in de Boecop.
Daarna gaan Monique en Esther in gesprek met de zaal. Wat kunnen we doen voor een groter bereik of breder publiek?
Reacties uit de zaal:
Niet iedereen kan op vrijdag.
Wellicht is een donderdag, een zondag of zaterdagmiddag 1700 uur een beter idee
Een filmdag kan leuk zijn.
Voor ideeen: mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rondvraag:
Els Brandsen over Kerst op Steeg. Els meld dat ze dit voor de laatste keer deed. Wil het niet meer doen, te druk.. Zou het leuk vinden als iemand het weer op zou pakken. Er ligt een draaiboek.
Kerstboom, Excelsior , school , snert 200 mensen. Hartstikke leuk!! Belangstellende kunnen zich bij Els melden.
Markt op Steeg blijft Els wel doen: met Pasen.


De gemeente heeft stroom aangelegd op he Amalia plein. De put is gegraven.
Els bedankten applaus!
Danielle Stroes. Heeft zitting genomen in de klankbord groep Radar Oost namens De Steeg. Dus opmerkingen op het gebied van welzijn kan je bij Danielle of rechtstreeks bij radar oost terecht.
Milou van Elk. Ook de Boecop en de BG hebben met Milou gesproken. Er wordt dus goed voor het welzijn in De Steeg gezorgd!!
Petra:
De Steeg aan tafel. Was weer een groot succes. Wel een enorme druk op de vrijwilligers en ondernemers. Daarom slaan vrijwilligers een jaartje over.
Suggestie: het kan best een stukje duurder. 12.50 kan ook prima. Dat zal de druk afnemen bij de ondernemers.
De Kei. Als jullie suggesties hebben voor de kei. Bg bestuur houd zich aanbevolen voor kandidaten.
Drempels bij parkeerplaats zijn vernield. Schijnt al weer geregeld te zijn.
Bestuurswisseling:
Petra treedt af als voorzitter, heeft het drie jaar met plezier gedaan, veel geleerd en leuk om te doen, nu tijd voor een ander, Edwin Teunissen is kandidaat nieuwe voorzitter.
Edwin bedankt Petra en Petra neemt afscheid.
Als laatste de voordracht en stemming over het nieuwe bestuur.
Marja Schuchard is kandidaat voor secretaris en wil graag de sociale portefeuille doen. Dat deed ze eerder voor de kerk ook al.
Stemming over bestuur: unaniem aangenomen.
Edwin Teunissen wordt de nieuwe voorzitter
Marja Schuchard de nieuwe secretaris
Bartele Bouma wordt algemeen bestuurslid
Jaap Wieringa blijft penningmeester
BG cafe
BG bestuur nodigt haar leden uit onder genot van een hapje en een drankje na te praten en borrelen.